Įmonių buhalterinė apskaita

Ieškote profesionalios pagalbos? Susisiekite +370 611 57118

  Tiksli ir tvarkinga buhalterinė apskaita tampa įmonės sėkmės pagrindu. Vadovus, kurie vertina profesionalumą, norime užtikrinti, kad įgyta patirtis garantuoja savalaikį ir tikslų apskaitos tvarkymą, laikantis nuolat besikeičiančių įstatymų. Siūlome savo profesinę patirtį ir tvarkome apskaitą pagal kiekvieno Kliento poreikius. Perimdami visus buhalterinės apskaitos tvarkymo rūpesčius, padėsime augti Jūsų verslui.
Mes padedame mūsų Klientams, teikdami šias paslaugas:

 • Mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita, kitų pelno siekiančių ir pelno nesiekiančių juridinių asmenų apskaita;
 • Pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų įtraukimas į apskaitos registrus;
 • Materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos tvarkymas;
 • Materialiojo ir nematerialiojo turto padidėjimo, pardavimo, nurašymo ir kitų su turtu atliktų veiksmų registravimas apskaitoje;
 • Uždirbamų pajamų ir patiriamų sąnaudų apskaita;
 • Nudėvėjimo apskaičiavimas ir registracija;
 • Didžiosios knygos sąskaitų tvarkymas;
 • Periodiškas sąskaitų uždarymas ir jų suderinimas su didžiąja knyga;
 • Darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių apskaičiavimas, deklaravimas ir įtraukimas į apskaitos registrus; deklaracijų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui teikimas;
 • Darbuotojų sąnaudų ataskaitų tvarkymas (avansinės apyskaitos);
 • Mokesčių apskaita, deklaracijų Valstybinei mokesčių inspekcijai teikimas;
 • Ataskaitų Statistikos departamentui rengimas;
 • Mėnesinių, ketvirtinių ataskaitų paruošimas ir pateikimas Valstybinei mokesčių inspekcijai bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai;
 • Metinės finansinės atskaitomybės parengimas;
 • Mėnesinių ataskaitų užsakovo akcininkams (išlaidų suvestinė, tiekėjų ir klientų skolų likučių ataskaita, balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, PVM ataskaita) parengimas ir pateikimas;
 • Dalyvavimas akcininkų susirinkimuose tvirtinant metines finansines ataskaitas.

 •   Ypatinga dėmesį skiriame jauniems, tik pradedantiems savo verslą. Konsultuojame norinčius pradėti savo verslą. Kokios rūšies įmonė yra tinkamiausia Jūsų tikslams įgyvendinti. Kaip nepasiklysti mokesčių labirintuose.

    Vyriausiojo buhalterio paslaugos
  Skirta įmonėms, turinčioms buhalterį – apskaitininką, kuris atlieka nesudėtingas buhalterinės apskaitos operacijas įmonės viduje. Tokiu atveju pirminiai duomenys yra suvedami Jūsų įmonėje, o vyr. buhalteris iki galo atlieka visas buhalterines prievoles. Pagal naują buhalterinės apskaitos įstatymą didžiojoje įmonių grupėje yra reikalingas vyr. buhalteris. Todėl galime mes pasiūlyti taip pat šias paslaugas.
    Apleistos buhalterijos tvarkymas
  Užtikriname visišką apleistos buhalterinės apskaitos sutvarkymą - nuo pirminių apskaitos dokumentų apdorojimo iki patikslintų ataskaitų parengimo. Įvertiname buhalterinės apskaitos būklę, patikriname įregistruotų ūkinių operacijų teisingumą, tiksliname mokesčių deklaracijas. Nustatome ir ištaisome buhalterinės apskaitos klaidas.
    Bankrutuojančių įmonių apskaita
  Kai finansinė padėtis tampa nebevaldoma, juridinio asmens bankrotas kartais iš tiesų yra išmintingiausias sprendimas. Tokiu atveju geriausia kreiptis į patyrusius specialistus. Jums tai leis sutaupyti laiko ir lėšų ir greičiau susikoncentruoti ties kitais tikslais. Bankrutuojančių įmonių apskaitą vykdantys darbuotojai nuo Jūsų pečių nukels šiuos rūpesčius:
    esamos finansinės situacijos įvertinimas ir pagalba rengiant nuoseklų, įstatymais pagrįstą bankroto planą;
    optimalus kredito ir debeto operacijų suderinimas;
    reikiamų dokumentų tvarkymas ir pristatymas atitinkamoms institucijoms.